Capacity Building Workshops – Vietnam – Summer 2010

Xin bấm vào đây để xem phần tiếng Việt

Summer 2010 VANGO Network Capacity Building Workshop

Seeds of change: In the interest of the child

Hạt giống mới: Vì quyền lợi của trẻ em

Monday-Tuesday, 12-13 July 2010 * 8:00am-5:00pm

Trường Hướng Nghiệp

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Street, Ward 21, Bình Thạnh District, HCMCity

Seeds of Change: In the Best Interest of the Child is the theme for a series of on- demand workshops on social work, building self-esteem and child development, targeted to educators, counselors, and other childcare providers, with the goal of providing practical skills for successful living. The workshops are conducted by member organizations of the VA NGO Network for their local partners, staff and volunteers.

Following topics will be covered:

  • Understanding Children’s Behavior: Social and Emotional Guidance
  • Social work practice with children and families: Obtain knowledge and skills required for best practice
  • Children Civic Education
  • Life Skills for Success: Top Tips for Communication Skills, Listening and Time Management
  • Supporting Physical Growth and Development in Young Children: Fun Games and Group Activities
  • Language and Literacy Development: Creative Ways to Lead Children to Reading, Writing and Effective Storytelling
  • Sustainability of food and the Environment for Healthy Living

Workshop Objectives

After completing the Capacity Building Workshop, attendees will:

  • Gain practical knowledge and skills on social work with children and families. Exploring ‘what works’ and promoting good practice bringing the community together with multicultural activities;
  • Building understanding of leadership, capacity and capability issues for effective working with children and their families around the issue of mental health and emotional well-being; and
  • Develop a vision for advancing the field: What work is needed to refine and advance the field and its practice areas for social network and collaboration to promote the emotional health of children.

2010 Capacity Building Workshop’s Sponsored Organizations: AmerAsian Voice, Compassion Flower, Children of Peace International, Friends of Hue Foundation, Institute of Civic Education Vietnam, Kids Without Borders, Our1World, Project Vietnam and VANGO Network.

Vietnamese translation:

VANGO Network.

Vietnamese translation:

VANGO Network

Hội thảo Xây dựng Tiềm năng

Hạt Giống Mới: Vì Quyền Lợi Của Trẻ Em

Thứ Hai-Thứ Ba, ngày 12-13 Tháng 7, 2010

8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Địa điểm: Trường Hướng Nghiệp 153 Xô Viết Nhệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPCHCM

Hạt Giống Mới: Vì Quyền Lợi Của Trẻ Emlà chủ đề của những buổi hội thảo về công tác xã hội, xây dựng lòng tự trọng và giáo dục thiếu nhi dành cho các bạn trong ngành giáo dục, nhân viên xã hội và các giáo viên chăm sóc trẻ em với mục đích hỗ trợ phát huy những kỹ năng thực dụng để thành công trong đời sống. Hội thảo được thực hiện bợi các tổ chức thành viên của Liên Hội Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Việt Mỹ (VANGO Network) cho các nhân viên, tình nguyện viên và các đối tác làm việc trong cộng đồng.

Hội thảo sẽ thảo luận về các nội dung sau:

• Tìm hiểu cách ứng xử của trẻ con: Cách giải quyết vấn đề mang tính xã hội và tình cảm.

• Công tác xã hội với trẻ em và gia đình: Đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn.

• Giáo dục ý thức cộng đồng cho trẻ em

• Kỹ năng sống để thành đạt: Các thủ thuật hay trong kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng quản lý thời gian.

• Hỗ trợ phát triển và hoàn thiện thể chất của trẻ em: Những trò chơi và hoạt động nhóm vui nhộn.

• Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc, viết: Những cách sáng tạo để hướng trẻ tới việc đọc, viết và kể chuyện hay.

• Dinh dưỡng: Thực phẩm tươi và bổ ích cho cuộc sống tốt và môi trường lành mạnh

Mục tiêu của hội thảo

Các học viên sẽ:

• Đạt được những kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong công tác xã hội với trẻ em và gia đình. Khám phá được những thành quả và tăng cường những hoạt động tốt qua các hoạt động đa văn hóa; và

• Trao dồi hiểu biết về kỹ năng lãnh đạo, tiềm năng làm việc có hiệu quả với trẻ em và gia đình về những vấn đề về sức khỏe tinh thần và tình cảm lành mạnh.

• Phát triển tầm nhìn cho ngành nghề: Những việc cần làm để định rõ và phát huy lĩnh vực và những phương châm hoạt động trong hợp tác và mạng lưới xã hội để tăng cường sức khoẻ tinh thần của trẻ em.

Hội thảo Xây dựng Tiềm năng-Mùa Xuân 2010 được thực hiện với sự hợp tác và tài trợ của Liên hội VANGO Network và các tổ chức thành viên sau đây: AmerAsian Voice, Compassion Flower, Children of Peace International, Friends of Huế Foundation, Institute of Civic Education Vietnam, Kids Without Borders, Our1World, Pacific Links Foundation và Project Vietnam Foundation.

2010 Hội thảo Xây dựng Tiềm năng

Kỹ năng sống để thành đạt: Các thủ thuật hay trong kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng quản lý thời gian.  Trong đời sống, chúng ta cần tài liệu chỉ dẫn hầu hết cho tất cả các chức năng sống. Là chuyên gia, chúng ta không những phải biết hành xử mà còn phải hành xử một cách uyển chuyển, khéo léo. Mục đích của bài học này là chia sẻ với các bạn vài kỹ năng để các bạn quản lý đời sống mình để đạt nhiều hiệu quả.

thanh bình nguyễn rybacki trình bày

Công tác xã hội với trẻ em và gia đình: Đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thực tiễn. Buổi hội thảo sẽ chia sẻ các thông tin và hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên và thiện nguyện viên có các kiến thức và kỹ năng thích ứng trong công tác xã hội nhằm mục đích tăng cường khả năng trong việc điều phối chương trình cũng như thích ứng, mở rộng và cải biên chương trình công tác xã hội với trẻ em và gia đình.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền trình bày

Trách nhiệm của thầy cô và cha mẹ trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho trẻ

Buổi hội thảo chia sẻ với học viên các khái niệm về ý thức cộng đồng và kết nối các khái niệm này với việc dạy dỗ trẻ em. Học viên sẽ cùng trao đổi phương cách giảng dạy để giúp trẻ học và hiểu các trách nhiệm công dân ngay từ bé.

Vũ Kim Yến trình bày

Tìm hiểu cách ứng xử của trẻ em: Phát triển tình cảm và xã hội. Tham dự viên sẽ được cung cấp thông tin về các nguyên nhân có liên quan đến cách ứng xử thử thách của trẻ. Những ý tưởng và hoạt động thực tiễn cũng được đề cập nhằm giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống, như sự hợp tác lẫn nhau, các phương cách giải quyết vấn đề đầy sáng tạo và an bình cũng như những cách để diễn đạt các cảm xúc khó khăn. Hãy chuyển những thời khắc căng thẳng sang những trò chơi vui nhộn

Trần Kim Ánh trình bày

Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc, viết: Những cách sáng tạo để hướng trẻ tới việc đọc, viết và kể chuyện hay. Đọc với sự tưởng tượng của bạn. Cách làm cho giờ kể chuyện trở nên hào hứng và thu hút hơn.  Thời gian cho giao tiếp kể chuyện. Cách kể chuyện sáng tạo.

Ngô Thanh Giang trình bày

Dinh dưỡng: Thực phẩm tươi và bổ ích cho cuộc sống tốt và môi trường lành mạnh: Khám phá các thành phần dinh dưỡng, những loại thực phẩm và thảo dược hữu cơ tươi có ích lợi như thế nào đối với sức khỏe và tinh thần, cũng như ảnh hưởng của môi trường xung quanh nhà, trường học và cộng đồng chung quanh đến sức khỏe. Học viên sẽ được chỉ dẫn các cách để chuẩn bị hoặc nấu thức ăn làm sao vẫn giữ được các chất bỗ dưỡng của thực phẩm; và thảo luận về chất lượng dinh dưỡng và thực phẩm từ điều kiện của đất trồng và cách trồng thực phẩm. Đồng thời cùng thảo luận làm thế nào để bảo vệ đất và chống thoái hóa đất cho thế hệ tương lai.

Vũ Bích Thủy và Nguyễn Tri Như Quỳnh trình bày

Phát triển thể chất của trẻ em: Tầm quan trọng của các trò chơi đối với trẻ em. Giới thiệu các hoạt động nhóm vui nhộn. Các nguyên tác khi tổ chức những trò chơi và hoạt động hổ trợ sự phát triển thể chất cho trẻ nhỏ. Cách phát triển những hoạt động sử dụng các tài liệu có sẵn. Những trò chơi mẫu vui nhộn và các trò chơi với dù màu.

Ngô Thanh Giang trình bày