Course ID: LS155
Title: Effective Communication: Presenting You!
Title (vn): Giao tiếp hiệu quả: Giới thiệu bạn!
Curriculum: Self-Improvement/Professional Enhancement
Topic: Management Skills/Professional Enhancements
Course Description: Knowing how to present yourself is an important skill to succeed in society. Participants will learn to list their marketable skills, and to present them by verbal or written method to enhance their professional growth. This workshop will be conducted as a two-day-long living inquiry into the relationship between learning and leading, applying the term ‘leader’ to anyone who influences people and events. Participants will:

  • Develop a link between deep personal values and the ways they choose to affect people in the workplace
  • Get practical ideas on: Building self-esteem and Developing reflective and thinking skills on a creative level
Course Description (vn): Biết cách tự giới thiệu là một kỹ năng quan trọng để thành công trong xã hội. Tham dự hội thảo, học viên sẽ học cách liệt kê những kỹ năng nổi bật của bản thân và giới thiệu với mọi người bằng lời nói hoặc văn viết nhằm nâng cao chuyên môn. Học viên sẽ:

  • Phát triển mối liên hệ giữa những giá trị bản thân và cách họ lựa chọn ảnh hưởng đến công việc của đồng nghiệp như thế nào
  • Đạt được những ý tưởng thực tế về: xây dựng lòng tự trọng và phát triển kỹ năng tự phản ảnh và tự duy ở mức độ sáng tạo
Course ID: LS16O
Title: Presentation Skills
Title (vn): Kỹ năng thuyết trình
Curriculum: Self-Improvement/Professional Enhancement
Topic: Management Skills/Professional Enhancements
Course Description: Gain attentive listeners. Hints, practice and feedback to help you present with confidence and style.
Course Description (vn): Thu hút sự chú ý của người nghe. Những gợi ý, bài tập và phản hồi giúp bạn tự tin và có phong cách trong khi thuyết trình.
Course ID: LS165
Title: Effective Communication/Interpersonal Skills
Title (vn): Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Curriculum: Self-Improvement/Professional Enhancement
Topic: Management Skills/Professional Enhancements
Course Description: This practical course provides skills and techniques for handling any communication situation with greater flexibility, confidence, and impact. The participants will assess their communication strengths and weaknesses, as well as enhance their ability to understand others. Defining communication and effective listening skills, identifying and avoiding avoiding communication barriers, and learning how to motivate and influence others will be included.
Course Description (vn): Buổi hội thảo trang bị những kỹ năng giải quyết mọi tình huống giao tiếp với sự linh hoạt, lòng tự tin và sức thuyết phục. Học viên tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong giao tiếp của mình và nâng cao khả năng nghe để hiểu.Hội thảo bao gồm các nội dung: giao tiếp là gì và các kĩ năng lắng nghe hiệu quả, nhận diện. Buổi hội thảo chia sẻ cách tránh các tình huống trở ngại trong giao tiếp, và học cách khuyến khích và gây ảnh hưởng đối với người khác.
Course ID: SW105
Title: Clinical Social Work with Children and Youth: A Clinically Interdesciplinary Approach
Title (vn): Công tác xã hội với trẻ em và thanh thiếu niên
Curriculum: Social Work
Topic: Social Works Workshop
Course Description: The workshop address clinical social work skill of a social worker when working with youths including crisis interventions, investigations/interviews, interventions/treatment plans, and case management/follow-ups.
Course Description (vn): Một  phương cách tiếp cận liên ngành.  Buổi hội thảo trình bày về kỹ năng điều trị của nhân viên xã hội khi làm việc với thanh thiếu niên, bao gồm kỹ năng can thiệp khi khủng hoảng, điều tra/phỏng vấn, kế hoạch can thiệp/kế hoạch trị liệu, và quản lý ca/theo dõi từng trường hợp.
Course ID: CE100
Title: Learning Through Play
Title (vn): Học mà chơi – Chơi mà học
Curriculum: Education/Child Development
Topic: Parenting Education
Course Description: How does the play prepare for learning? How can parents/teachers encourage children’s play? This hands-on workshop will address the importance of play and brain development. This workshop will help participants to explore a greater appreciation of art and enhanced language learning.
The workshop includes:

  • Exploring five senses
  • Using music and movement to teach language
  • Using poetry and story, we will work/play to bring the spoken words alive, filled with gesture, color, imagination, and life. Learn some of the basic elements of storytelling.
Course Description (vn): Các trò chơi giúp chuẩn bị những gì cho việc học của trẻ? Phụ huynh và giáo viên có thể khuyến khích trẻ tham gia chơi như thế nào? Các buổi hội thảo qua thực hành tại chỗ này sẽ đề cập đến tầm quan trọng của vui chơi và sự phát triển của não bộ. Hội thảo giúp cho học viên khám phá những loại hình nghệ thuật trong việc nâng cao khả năng phát triển ngôn ngữ.Hội thảo bao gồm:

  • Khám phá năm giác quan
  • Dùng âm nhạc và vận động để dạy ngôn ngữ
  • Dùng thơ và truyện, học viên sẽ làm lời nói trở nên sống động, đầy màu sắc và khơi gợi óc tưởng tượng. Học những kỹ năng cơ bản khi kể chuyện
Course ID: CE105
Title: Setting Limits: How to Make Children Feel Good About Themselves.
Title (vn): Đặt giới hạn: Tinh thần kỷ luật tự nguyện
Curriculum: Education/Child Development
Topic: Parenting Education
Course Description: Limits are set to assure the safety of children and adults as well as the acceptance of responsibility for one’s actions. This workshop provides information on the importance of setting limits with children, on techniques and strategies used in positive disciplines, as well as special focus on communicating with love and respect. Participants will learn the tools needed to stop disruptive behavior when it happens and to gain the cooperation that is expected, without giving in or exhausting oneself with coercive power struggle. Participants will learn some wonderful and fun ways to introduce limits into day care and the home. This workshop also offers songs and games to use during daily routines and transitions. Turn stressful times into fun and playful games!
Course Description (vn): Làm thế nào để trẻ cảm thấy tự tin về chính mình. Các giới hạn được đặt ra để đảm bảo cho sự an toàn của trẻ và người lớn cũng như mức độ nhận trách nhiệm đối với hành động của từng người. Buổi hội thảo này chú trọng đến tầm quan trọng của việc đặt giới hạn cho trẻ, về các kỹ thuật và cách thức để giáo dục tinh thần kỷ luật cho trẻ một cách tích cực cũng như đặc biệt chú trọng vào việc giao tiếp trên cơ sở yêu thương và tôn trọng trẻ em. Học viên sẽ tìm hiểu các cách thức cần thiết để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn của trẻ em, và đạt được sự hợp tác của trẻ mà không cần nhượng bộ hoặc tốn sức như khi phải sử dụng quyền hạn áp đặt lên trẻ em. Học viên sẽ tìm hiểu cách đặt kỷ luật tự nguyện một cách vui vẻ và dễ chịu trong trường học và tại gia đình. Hội thảo bao gồm cả những bài hát, trò chơi  thực hiện trong ngày và các sinh họat chuyển tiếp. Hãy cùng biến những lúc căng thẳng thành trò chơi thú vị và vui vẻ.
Course ID: CE125
Title: Language and Literacy Development: The Art of Story Telling
Title (vn): Phát triển ngôn ngữ: Nghệ thuật kể chuyện
Curriculum: Education/Child Development
Topic: Parenting Education
Course Description: Kids love to find out how books are written, how pictures are created, and the publishing process that puts those books on the shelf. Participants will learn the steps of creating small illustrated books, including accordion-fold books, creative literary and visual experiences of the imaginations of young children. Partcipants will enjoy hands-on activities which encourage creativity.
Course Description (vn):  Trẻ thích khám phá cách thức mà những quyển sách đuocjw việc, những bức tranh được sáng tạo và quá trình xuất bản diễn ra như thế nào. Học viên sẽ học các bức tạo ra những quyển truyện tranh nhỏ, bao gồm những quyển sách dạng đàn xếp, những trải nghiệm về ngôn ngữ và hình ảnh phong phú của óc tưởng tượng đầy tính sáng tạo của trẻ. Học viên sẽ tham gia những hoạt động đầy tính thực tiễn và khơi gợi tính sáng tạo.
Course ID: CE145
Title: Understanding Children’s Temperament
Title (vn): Tìm hiểu các nét tính khí của trẻ
Curriculum: Education/Child Development
Topic: Behavioral
Course Description: This workshop explores temperament and its effects on family dynamics. Participants have the opportunity to replect on their own temperament and gain a better understanding of children’s temperament and learn strategies for dealing with different types of temperament.
Course Description (vn): Hội thảo này giúp học viên khám phá các nét tính khí và những ảnh hưởng của chúng đối với động lực gia đình. Học viên có cơ hội phản ánh tính khí của mình và nắm bắt rõ hơn về tính khí của trẻ, đồng thời học cách xử lý các kiểu tính khí khác nhau.
Course ID: CE165
Title: Children’s Civic Education
Title (vn): Tiên học lễ – Hậu học văn
Curriculum: Education/Child Development
Topic: Civic Education
Course Description: The workshop enables participants to gain a greater understanding and appreciation of concepts such as civic knowledge, skills, and to connect such concepts in working with young children to help them learn the responsibility of citizenship to practice.
Course Description (vn): Hội thảo giúp học viên hiểu sâu hơn các khái niệm về kiến thức và kỹ năng công dân, và áp dụng những khái niệm đó khi làm việc với trẻ nhằm giúp trẻ học và thực hành trách nhiệm của một công dân.
Course ID: HE105
Title: Nutrition for Healthy Living
Title (vn): Dinh dưỡng lành mạnh
Curriculum: Health Education
Topic: Nutrition
Course Description: How nutrition in everyday foods can play an important role to healthy living. What better nutrition means to children. What foods are nutritious? This workshop will discuss the major fod groups and portions, valuable nutrient-rich foods, and how to preseve the nutrients in cooking, the main meal of the day and hygiene around food. Nutritious snacks wil be prepared and participants will also practice some simple stretch exercises to release stress.
Course Description (vn): Ăn uống dinh dưỡng hàng ngày đóng vai trò thế nào đối với một cuộc sống khoẻ? Dinh dưỡng tốt hơn có ý nghĩa thế nào đối với trẻ thơ? Đồ ăn nào có hàm lượng dinh dưỡng tốt? Buổi hội thảo này bàn đến những nhóm đồ ăn chính và khẩu phần, các loại đồ ăn giàu dinh dưỡng, và cách để bảo toàn chất dinh dưỡng khi nấu ăn, các bữa ăn chính trong ngày, tình trạng vệ sinh chung quanh chỗ để đồ ăn. Chuẩn bị/giới thiệu các loại đồ ăn nhẹ tốt cho sức khoẻ, và học viên sẽ có cơ hội thực hành một vài bài tập về phương cách giảm căng thẳng.
Course ID: HE110
Title: Cooking and Learning With Children
Title (vn): Vui chơi và học hỏi: Nấu ăn cùng với trẻ
Curriculum: Health Education
Topic: Nutrition
Course Description: Young children are sensory learners: they use all their senses to explore the world. Cooking with children isn’t only fun and rewarding, it is educational for children and can help faddy eaters to try more foods. Participants will learn some fun ways to make simple and nutritional snacks for children.
Course Description (vn): Mong muốn của hội thảo này là hoạt động nấu ăn được đưa vào sinh hoạt của trẻ mầm non. Hướng dẫn giáo viên cách sắp xếp một góc dành cho hoạt động nấu ăn trong lớp mầm non. Qua một số hoạt động nấu ăn vui, đơn giản nhưng rất bổ ích, giáo viên có thể áp dụng cho trẻ hoặc tự sáng tạo ra các hoạt động khác phù hợp với điều kiện của mình.