Post Conference Statement

Xin bấm vào đây để xem bản tiếng Việt

We are more than 110 individuals representing 31 Vietnamese-American Non-Governmental Organizations (VA NGOs) located throughout the United States. For many years, we have worked in numerous aid and development projects in education, health care, social and economic self-reliance, and have ushered substantial contributions from the Vietnamese-Americans and the people of the United States to improve the lives of the people in Vietnam.

Recognizing the unique role of the Vietnamese-American community and individuals as bridges between the United States and Vietnam, we have come together at the First VANGO Conference, held at the Asilomar Conference Center, California, from May 7 to 9, 2004, to share experience and find common ground. We also wanted to explore various avenues of collaboration that will enhance our work, strengthen our organizations, and extend our activities in the various communities in the United States and in Vietnam.

Our intense deliberation throughout the two and a half days of the Conference, in a true atmosphere of friendship, cooperation, and openness have led to four key areas of follow-on activities among the participating organizations:

  • To foster better communication and information-sharing between VA NGOs to leverage one another experience and resources and facilitate collaboration
  • To enable more concerted efforts in exploring new funding sources such as governmental agencies, foundations, and corporations
  • To promote public education and advocacy, in the United States and elsewhere, to inform stakeholders of the important role of VA NGOs in humanitarian and development work in Vietnam
  • To deliver technical assistance to VA NGOs to help build organizational capacity and improve operational efficiency

Four Working Groups of volunteers have been formed to work on the above areas, with the charter of drafting specific action plans. In conjunction with these Working Groups, the Planning Committee is tasked with organizing specific post-conference activities, including workshops and arrangements for the next conference.

Through a well-coordinated series of plenary and concurrent sessions, enhanced by culture-bound social activities and networking opportunities, we have renewed acquaintances and forged new bonds of friendship as well as engaged in heartfelt discussions of our efforts, goals, and objectives. The Conference has succeeded well beyond our expectations, laid a solid foundation of trust among our organizations, inspired us to continue our work, and given rise to new challenges of working together– challenges that we participants are willing to tackle with all our heart and might.

We wish to express our sincerest thanks to all participants and organizations who have come together in this historic conference; to the guest speakers for their inspirational and informative presentations; to the chairs, facilitators, and panelists for their effective coordination of ideas; to the donors and funders for their financial support; to the Asilomar staff for their round-the-clock hard work; and finally, to the Planning Committee and volunteers covering all aspects of the Conference. We thank you all for being the catalyst, organizer, and implementer of this historic endeavor.

Vietnamese translation:

Chúng tôi gồm hơn 110 cá nhân đại diện cho 32 tổ chức phi chính phủ của người Mỹ gốc Việt (VA-NGO) từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã hoạt động trong nhiều chương trình trợ giúp và phát triển về các mặt giáo dục, y tế và xã hội, cũng như các dự án giúp người dân có cuộc sống tự lập về kinh tế. Chúng tôi đã mang những đóng góp đáng kể của người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Mỹ nói chung để giúp cải thiện đời sống người dân ở Việt Nam.

Ý thức được vai trò đặc biệt của Người Mỹ gốc Việt trong việc làm nhịp cầu giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức và tham dự kỳ Hội Nghị lần thứ nhất của các Tổ Chức Phi chính phủ của Người Mỹ gốc Việt tại Asilomar, California, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 năm 2004, để chia sẻ kinh nghiệm và vạch hướng làm việc chung. Chúng tôi cũng mong muốn tìm những phương cách hợp tác để nâng cao hiệu quả việc làm, củng cố tổ chức, và tăng cường hoạt động trong các cộng đồng ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam.

Qua hơn hai ngày hội thảo sôi nổi trong tình thân hữu, tinh thần cộng tác và cởi mở, các hội đoàn tham dự đã đồng ý đưa ra bốn lãnh vực làm việc như sau:

  • Khuyến khích trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức phi chính phủ của người Mỹ gốc Việt (VA-NGO) để tận dụng kinh nghiệm và khả năng sẵn có.
  • Phối hợp nỗ lực tìm những nguồn tài trợ mới từ các cơ quan chính phủ, các quỹ tài trợ, và các công ty thương mại
  • Đẩy mạnh công tác thông tin và vận động ở Hoa Kỳ và khắp nơi về vai trò quan trọng của các VA-NGO trong các chương trình nhân đạo và phát triển ở Việt Nam
  • Phát triển khả năng tổ chức của các hội đoàn VA-NGO để hoạt động hữu hiệu hơn.

Bốn nhóm đặc nhiệm đã được thành lập để soạn thảo kế hoạch hoạt động cụ thể cho bốn lãnh vực nêu trên. Đồng thời, Ban Tổ Chức cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục các sinh hoạt sau hội nghị, như tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề và chuẩn bị cho kỳ hội nghị VA-NGO lần thứ hai.

Qua các phiên họp khoáng đại và các buổi hội thảo chuyên đề, qua những lần gặp gỡ và sinh hoạt văn nghệ, chúng tôi đã thắt chặt tình thân ái và tạo thêm những mối dây thân hữu mới, cũng như đã thảo luận thân tình về những nỗ lực và mục tiêu của mình. Hội nghị đã thành công vượt quá những mong ước ban đầu, tạo được niềm tin vững chắc giữa các hội đoàn, và giúp chúng tôi thêm hăng say tiếp tục hoạt động. Hội nghị cũng đã đưa ra nhiều thử thách mới trong việc phối hợp làm việc chung những thử thách mà mọi người tham dự hội nghị đều sẵn sàng đón nhận bằng tất cả tấm lòng và khả năng của mình.

Chúng tôi xin cám ơn các thành viên và các tổ chức đã tham dự cuộc họp mặt lịch sử này. Xin cám ơn các diễn giả với những bài thuyết trình hữu ích và đầy hứng khởi. Cám ơn các chủ toạ đoàn và các điều hợp viên đã hướng dẫn các buổi họp được đúng giờ và thành công. Cám ơn các nhân viên của Asilomar đã làm việc ngày đêm để phục vụ chu đáo cho hội nghị. Xin cám ơn các hội đoàn tài trợ và các vị mạnh thường quân đã ủng hộ về mặt tài chánh. Và sau cùng, xin cám ơn Ban Tổ Chức và tất cả các thiện nguyện viên đã sắp xếp chu toàn mọi mặt cho hội nghị lịch sử này.